Declarație de confidențialitate

Szallas.hu Zrt.


Ultima actualizare 02.11.2021


Szallas.hu Zrt. (Sediul social: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9., e-mail: privacy@szallas.hu, tel.: +36 30 344 2000, numărul de înregistrare al companiei: 05-10-000622, numărul fiscal: 26721761-2-05) în calitate de operator de date (denumit în continuare „operator de date”), recunoaște că conținutul acestor informații de gestionare a datelor este obligatoriu pentru el / ea. Operatorul de date operează prezentul website al intermediarului de cazare (denumit în continuare „site-ul web”) și site-urile conexe ale intermediarului de cazare al operatorului de date. Scopul acestui prospect este de a oferi utilizatorilor site-ului web informații despre prelucrarea datelor personale și nu numai, efectuată de către operatorul de date, principiile de protecție a datelor și de gestionare a datelor aplicate de operatorul de date și politica de protecție și gestionare a datelor a operatorului de date (denumite în continuare „părțile interesate”).


I. Subiectul declarației


Operatorul de date se angajează ca toate prelucrările de date legate de activitățile sale să respecte cerințele stabilite în acest prospect și legislația aplicabilă. Operatorul de date se angajează să protejeze datele personale ale clienților și utilizatorilor săi și consideră extrem de important să se respecte dreptul utilizatorilor la autodeterminarea informațiilor. Operatorul de date tratează confidențial datele cu caracter personal și ia toate măsurile de securitate, tehnice și organizaționale care garantează securitatea datelor.


II. Concepte


Date personale” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); identifică o persoană fizică care, direct sau indirect, în special printr-un identificator, cum ar fi numele, numărul, locația, identificatorul online sau unul sau mai mulți factori care țin de identitatea fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială a naturii persoană identificabilă;


Prelucrarea/gestionarea datelor” înseamnă orice operațiune sau set de operații pe date sau fișiere personale, fie că sunt automatizate sau neautomatizate, în special colectarea, înregistrarea, sistematizarea, sortarea, stocarea, transformarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, comunicarea, transmiterea, diseminarea sau prin alte mijloace de acces, coordonare sau interconectare, restricție, ștergere sau distrugere;


Restricționarea prelucrării datelor” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;


Operator date” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care singur sau împreună cu alții determină scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt determinate de legislația Uniunii sau a statelor membre, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea operatorului pot fi, de asemenea, determinate de legislația Uniunii sau a statelor membre;


Procesator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului;


„Prelucrarea datelor” înseamnă îndeplinirea sarcinilor tehnice legate de operațiunile de prelucrare a datelor efectuate de un operator, indiferent de metoda și mijloacele utilizate pentru efectuarea operațiunilor și de locul de aplicare, cu condiția ca sarcina tehnică să fie efectuată asupra datelor;


„Terță parte” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organism decât persoana vizată, operatorul, operatorul sau persoanele care sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal sub controlul direct al operatorului sau procesatorului;


„Consimțământul persoanei vizate” înseamnă o declarație voluntară, specifică și bine informată și fără ambiguități a intenției persoanei vizate de a-și indica consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc prin intermediul unei declarații sau a unui act care, fără echivoc, exprimă confirmarea; 


„Incident de protecție a datelor” înseamnă o încălcare a securității care are ca rezultat distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele personale care au fost transmise, stocate sau manipulate în alt mod;


Persoană vizată” înseamnă o persoană fizică identificată sau identificabilă prin orice informație;


Transfer de date” înseamnă punerea la dispoziție a datelor către o terță parte specificată;


Destinatar” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organism căruia i se comunică date cu caracter personal, indiferent dacă este o terță parte sau nu. Autoritățile publice care pot avea acces la date cu caracter personal în contextul unei investigații individuale în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să respecte normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile prelucrării.


Profilare” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal în care datele cu caracter personal sunt utilizate pentru a evalua anumite caracteristici personale ale unei persoane fizice, în special pentru a analiza sau a prezice caracteristici legate de preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau mișcarea;


Acest prospect și termenii folosiți în acesta sunt stipulați în

 • Legea CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale. lege;

 • Legea XLVII din 2008 privind interzicerea practicilor comerciale neloiale împotriva consumatorilor. lege;

 • Legea C din 2003 privind comunicațiile electronice;

 • Legea CXII din 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației. Act (denumit în continuare „Actul de informare”);

 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 95/46 („ GDPR ");

 • Legea V din 2013 privind Codul civil (denumit în continuare „Codul civil”);

 • Legea XLVIII din 2008 privind condițiile de bază și anumite restricții ale activității de publicitate economică. Act (în continuare: „Grt.”);

 • Legea XLVII din 2008 privind interzicerea practicilor comerciale neloiale împotriva consumatorilor; 

 • Cu recomandările Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației.

 • Cu recomandările Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației.


III. Principiile gestionării datelor


Operatorul de date:

 • prelucrează datele cu caracter personal în mod legal, corect și într-un mod transparent pentru persoana vizată („legalitate, corectitudine și transparență”);

 • colectează date personale numai în scopuri specificate, explicite și legitime și nu le prelucrează într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitarea scopului”);

 • datele cu caracter personal prelucrate de acesta sunt adecvate și relevante pentru scopurile prelucrării și limitează prelucrarea acestora la ceea ce este necesar („salvarea datelor”);

 • datele cu caracter personal prelucrate de acesta sunt corecte și actualizate („acuratețe”);

 • să stocheze date cu caracter personal într-un formular care să permită identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru scopurile pentru care datele cu caracter personal sunt prelucrate („capacitate limitată de stocare”);

 • manipulează datele cu caracter personal în așa fel încât să asigure o securitate adecvată a datelor cu caracter personal („integritate și confidențialitate”).

IV. Detalii despre gestionarea datelor


Controlorul/operatorul de date efectuează următoarea gestionare a datelor în legătură cu site-ul web:


Situație de gestionare a datelor

Date personale gestionate

Legislație

Scopul gestionării datelor

Perioada de păstrare

1. Gestionarea datelor legate de trimiterea unui buletin informativ

Adresa de e-mail

Nume

Prenume

Data nașterii (opțional)

Data (datele) abonatului

Sursa abonamentului

Activitatea buletinului informativ (fapt și data deschiderii, fapt și numărul de clicuri pe linkuri)

Consimțământul persoanei vizate (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR)

Informarea părților interesate despre cele mai recente oferte, care vor fi selectate în funcție de interesele părții interesate. Baza constă în

activitatea de navigare a utilizatorului și newsletter.

Consultați secțiunea V pentru mai multe informații

Până când persoana vizată se abonează.

Consultați secțiunea V pentru mai multe informații despre păstrarea datelor cu caracter personal.

2. Înregistrarea pe site și în aplicația mobilă (crearea contului / profilului)

Adresa de e-mail

Parola

Nume

Prenume

Data înregistrării

numărului de telefon (opțional)

*Țara

* Cod poștal și localitate

*Strada și număr

ID de cont unic

Detalii cazare preferată, data marcată, ștearsă

Rezervări făcute la intrare (călătorie activă și anulate)

În cazul aplicației mobile, date suplimentare: moneda selectată, limba

Consimțământul persoanei vizate (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR)

Facilitarea furnizării de servicii;

facilitarea rezervărilor viitoare;

selectarea și colectarea cazărilor preferate; stocarea datelor despre rezervările și achizițiile inițiate anterior într-un cont;

vizualizați ofertele speciale disponibile pentru utilizatorii înregistrați.


Până la anularea înregistrării.

În cazul în care înregistrarea nu este confirmată de către persoana vizată prin intermediul linkului din mesajul de e-mail trimis (doubleopt-in), operatorul de date va trimite de două ori un e-mail de reamintire către persoana vizată. În termen de 15 zile de la trimiterea celei de-a doua scrisori, datele pe care le-ați furnizat în timpul procesului de înregistrare vor fi șterse dacă confirmarea nu se face până atunci. Atâta timp cât creanțele care decurg din contractul relevant sunt executorii (termenul general de prescripție: 5 ani).

3. Participarea la un program de loialitate

Data calității de membru

Numărul / numărul de membru

Statutul de membru (activ, șters)


Datele tranzacției punctuale (cantitatea de puncte, tipul, locul și ora tranzacției punctului, cantitatea de puncte expirate)

Prelucrarea datelor este necesară pentru executarea unui contract la care una dintre părți este parte (articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR)

Prin Programul său de loialitate pentru gestionarea datelor, intenționează să ofere avantaje suplimentare utilizatorilor înregistrați în program cu puncte de loialitate și alte reduceri. Scopul gestionării datelor este de a încheia și îndeplini acest contract și de a păstra legătura cu acesta.

Pentru a accelera înregistrarea și abonarea la newsletter, persoana vizată poate îndeplini și obligația necesară de furnizare a datelor cu propriul său cont Facebook / Google / Apple.


4. Conexiune cu un cont Facebook / Google / Apple

În cazul înregistrării cu cont / profil FaceBook

Preluat de pe Facebook

Nume  

Prenume 

E-mail 

Profil ID

Poză Facebook, dacă are și poză de profil

În cazul unui buletin informativ:

E-mail  

Nume  

Prenume


Consimțământul persoanei vizate (articolul 6 alineatul (1) litera (a) GDPR)

Pentru a accelera înregistrarea și abonarea la newsletter, persoana vizată poate îndeplini și obligația necesară de furnizare a datelor cu propriul său cont Facebook / Google / Apple.

În funcție de timpul specificat în timpul înregistrării și gestionării datelor al buletinului informativ.

5. Gestionarea datelor de cumpărare:


Rezervări (active) create și valide

Date contabile:

Nume

numele de utilizator

*Pe baza deciziei partenerilor (procesatori de date), operatorul de date poate solicita o adresă în timpul rezervării, care în acest caz:

*Țara

*Cod poștal localitate

*Stradă și număr


Metoda și detaliile de plată, inclusiv fluxurile de numerar ale utilizatorilor și înregistrările soldului pentru plata online

Detalii despre rezervare, ID unic, data Date generate în timpul gestionării rezervării (rezervărilor) (cerere de ofertă, modificare etc.)

Informații despre cazare rezervată În cazul rezervării în programul de loialitate: date tranzacție punct (cantitatea de puncte utilizate în timpul achiziției, tipul, locul și ora tranzacției punctuale)

Prelucrarea datelor este necesară pentru executarea unui contract la care una dintre părți este parte (articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR)

Operatorul de date operează un serviciu de rezervare, în cadrul căruia individul poate alege dintre cazările și serviciile oferite în cadrul serviciului și poate iniția o rezervare. Dacă nu furnizați datele dvs., Furnizorul de servicii nu vă va putea furniza serviciul legat de rezervare.

În cazul datelor cu caracter personal referitoare la un document contabil („Date contabile”), perioada obligatorie de păstrare este:

- 8 ani pentru cazare operată în Ungaria.

-Pentru cazare românească de 10 ani.

-Pentru cazare operată în Polonia, 5 ani.

-10 ani pentru cazare operată Slovacia.

-10 ani pentru cazare operată în Republica Cehă

-5 ani pentru cazare operată în Croația.

Date necontabile:

Adresa de e-mail

Număr de telefon

adresa IP

Alte date furnizate de utilizator

În cazul cererii de ofertă: informații despre preferințele de cazare pot fi furnizate ca opțiune

Pentru datele cu caracter personal care nu au legătură cu un document contabil („Date necontabile”):

Atâta timp cât creanțele care decurg din contractul relevant sunt executorii (termenul general de prescripție: 5 ani).

6. Gestionarea datelor de cumpărare:


Rezervări create, dar anulate (inactive)

Date contabile:

Nume

Numele de utilizator

Pe baza deciziei partenerilor (procesatori de date), operatorul de date poate solicita o adresă în timpul rezervării, care în acest caz:

• Țară

• Număr de înregistrare, decontare

Adresă


Metoda și detaliile de plată, inclusiv fluxurile de numerar ale utilizatorilor și înregistrările soldului pentru plata online


Detalii despre rezervare, ID unic, data Date generate în timpul gestionării rezervării (rezervărilor) (cerere de ofertă, modificare etc.)


Informații despre rezervarea efectuată


În cazul rezervării în programul de loialitate: datele tranzacției punctului (cantitatea de puncte utilizate în timpul achiziției, tipul, locul și ora tranzacției punctului)

Prelucrarea datelor este necesară pentru executarea unui contract la care una dintre părți este parte (articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR)

Operatorul de date operează un serviciu de rezervare, în cadrul căruia o persoană poate alege dintre cazările și serviciile oferite în cadrul serviciului și poate iniția o rezervare. Dacă nu furnizați datele dvs., Furnizorul de servicii nu vă va putea furniza serviciul legat de rezervare.

Dacă rezervarea este legată de un flux de numerar la care operatorul de date participă activ la

În cazul datelor cu caracter personal referitoare la un document contabil („Date contabile”), perioada obligatorie de păstrare este:-Ungaria 8 ani.

România 10 ani.

-Polonia 5 ani

-Slovacia 5 ani.

-Cehia 10 ani.

-Croația 5 ani


Pentru datele cu caracter personal care nu au legătură cu un document contabil („Date necontabile”):

Atâta timp cât creanțele care decurg din contractul relevant sunt executorii (termenul general de prescripție: 5 ani


Dacă nu este legat de fluxul de numerar al rezervării: 3 ani.


Date nefiscale:

E-mail  

Număr telefon

Adresă IP 

Alte date furnizate de utilizator


În cazul cererii de ofertă: informații despre preferințele de cazare pot fi furnizate ca opțiune

7. Gestionarea datelor de cumpărare:


Rezervarea nu a fost operată

Date contabile:

Nume

Numele de utilizator

Pe baza deciziei partenerilor (procesatori de date), operatorul de date poate solicita o adresă în timpul rezervării, care în acest caz:

*Țară

*Cod poștal localitate

*Stradă și număr

Mod de plată și detalii


Detalii despre rezervare, ID unic, data 

Date generate în timpul gestionării rezervării (rezervărilor) (cerere de ofertă, modificare etc.)

Informații despre cazare ocupată


Date necontabile:

E-mail  

Număr telefon

Adresă IP 

Alte date furnizate de utilizator,


În cazul cererii de ofertă: informații despre preferințele de cazare pot fi furnizate ca opțiune

Temei legal pentru colectarea datelor: prelucrarea este necesară pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractului (articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR)

Temei legal pentru păstrare: interes legitim al operatorului de date (articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR)

Solicitarea de rezervare a persoanei vizate a eșuat în timpul procesului sau persoana vizată a aplicat operatorului de date cu o cerere de ofertare, deci nu a fost stabilită nicio relație contractuală, dar păstrarea lor este în interesul legitim al operatorului de date din cauza unor posibile proceduri de protecție a consumatorului.

Perioadă de păstrare: 3 ani

8. Anularea / întreruperea procesului de cumpărare /

gestionarea datelor în cazul rezilierii

Date prelucrate în timpul completării formularului de rezervare

Nume

E-mail

Număr de telefon

Pe baza deciziei partenerilor (procesatori de date), operatorul de date poate solicita o adresă de domiciliu în timpul rezervării, în acest caz:

*Țară

*Număr cod poștal localitate

*Stradă și număr

Interesul legitim al operatorului de date (articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR)

Păstrarea datelor furnizate în timpul unui proces de achiziție abandonat pentru a facilita reluarea achiziției nu necesită ca persoana vizată să reintroducă datele.

Datele gestionate de browserul utilizatorului sunt stocate până când browserul este închis (sesiunea închisă).

Pe lângă un mesaj de reamintire despre spațiul de cazare vizualizat și lăsat în coș, operatorul de date trimite un memento separat utilizatorului și stocăm aceste date pentru maximum 7 zile.


9. Mesaje de sistem

Detalii despre persoana care folosește site-ul:

Nume

E-mail

Detaliile rezervării

Prelucrarea datelor este necesară pentru a îndeplini o obligație legală a operatorului (articolul 6 alineatul (1) litera (c) GDPR)

Operatorul de date este obligat să informeze părțile interesate cu privire la modificările în funcționarea site-ului web și confirmările legate de utilizarea serviciului.

În cazul informațiilor obligatorii despre un cont înregistrat sau un serviciu de newsletter, până la anularea înregistrării.

În cazul rezervărilor în funcție de timpul de anulare specificat în punctele aferente achiziției


10. Distribuirea pozelor Instagram 

Fotografie sau videoclip partajat de subiect

Consimțământul persoanei vizate (articolul 6 alineatul (1) litera (a) GDPR)

Operatorul de date solicită consimțământul persoanei vizate cu privire la utilizarea fotografiei făcute și partajate de persoana vizată în scopuri de marketing. În caz de consimțământ, operatorul de date gestionează înregistrarea în conformitate cu condițiile de utilizare relevante.

Până la retragerea declarațiilor de consimțământ.


11. Sondaj de opinie pe bază de Google Forms 

Operatorul de date efectuează sondaje de opinie publice în mod anonim, nu solicită și nu înregistrează automat date cu caracter personal.

-

Sondajele de opinie au o importantă valoare de marketing, dar nu necesită persoane sau date personale identificabile. Operatorul de date atrage atenția respondenților asupra faptului că datele cu caracter personal nu vor fi partajate în câmpurile de text liber.

În cazul în care operatorul de date găsește date cu caracter personal în răspunsuri, acesta le va șterge imediat și irevocabil. 


12. Concursuri 

Informațiile personale conținute în politica de confidențialitate a concursului.

Consimțământul persoanei vizate (articolul 6 alineatul (1) litera (a) GDPR)

Operatorul de date face publicitate și ocazional organizează concursuri în scopuri de marketing. Gestionarea datelor aferente poate diferi de la un joc la altul, prin urmare informațiile de gestionare a datelor sunt incluse în informațiile de gestionare a datelor legate de concurs.

Perioada de păstrare a informațiilor gestionate este prevăzută în regulamentul concursului.


13. Serviciul clienți

Gama de date gestionate de operatorul de date în cadrul Administrării Serviciului Clienți corespunde conținutului și metodei solicitării dvs., în acest sens, datele gestionate pot fi:

- în cazul unei anchete telefonice, înregistrarea sunetului și datele înregistrate în sistemul de management;

-în cazul unei cereri prin e-mail, mesajul electronic și datele înregistrate în sistemul de administrare;

- nume, e-mail, număr telefon, alte date de contact;

- subiectul și detaliile anchetei, reclamației, administrării;

- datele generate în timpul administrării, rezultatul cazului, închiderea;

- în cazul efectuării ofertelor și rezervărilor, detaliile acesteia, nevoile individuale;

- numărul contului bancar în cazul unei reclamații a clientului favorabile clientului;

- detalii despre gestionarea cazurilor legate de o rezervare respinsă sau anulată;

În cazul administrării rezervării: prelucrarea datelor este necesară pentru executarea unui contract la care una dintre părți este parte (articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR)


În cazul unei alte cereri: interes legitim al operatorului de date (articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR).

Colectarea ofertelor și trimiterea acestora celor interesați.

 

Informarea persoanei vizate cu privire la ofertă sau rezervare, modificarea rezervării, condițiile individuale, precum și programul de fidelizare, soluționarea cererilor și întrebărilor acestora, susținerea și transmiterea cererilor de modificare, inițierea rezervării.

Investigarea și evaluarea reclamațiilor și cererilor.

Operatorul de date gestionează datele așa cum este descris în secțiunea „Gestionarea datelor de cumpărare”, în funcție de activitatea de rezervare la care este legată administrarea serviciului pentru clienți.


Operatorul de date șterge materialele audio înregistrate create în timpul administrării telefonice după 5 ani.


14. Evaluări date de persoana vizată

Nume (opțional)

Oraș (opțional)

Categorie călător (opțional)


Aviz, evaluare legată de serviciul operatorului de date, cazare, program, decontare (opțional)

Consimțământul persoanei vizate (articolul 6 alineatul (1) litera (a) GDPR)

Creșterea încrederii utilizatorilor în cazare și asigurarea calității serviciilor.

La cererea persoanei vizate, operatorul de date șterge evaluările de pe toate interfețele afișate.V. Informații suplimentare de confidențialitate legate de serviciul Newsletter


Operatorul de date verifică acuratețea informațiilor dvs. și dezabonează la adrese de e-mail nefuncționale (buletine informative returnate), chiar dacă nu anulați.


După dezabonare, datele și adresa de e-mail a persoanei vizate vor fi stocate separat de către operatorul de date, pentru a dovedi dezabonarea sau pentru a o compara cu datele abonaților din buletinele de informații terțe prin achiziții viitoare sau altfel, și nu mai trimite persoanelor dezabonate anterior. Datele sunt de obicei utilizate în acest scop de 1-2 ori pe an de către angajatul care îndeplinește sarcina după aprobarea de către CEO. După dezabonare, datele dvs. nu vor mai fi utilizate de către operatorul de date în niciun alt mod.


Operatorul de date analizează activitățile părților interesate legate de buletinul informativ. Pentru analiză, buletinul informativ trimis conține un web beacon („web beacon” sau „tracking pixel”), care este o imagine de 1x1 pixel stocată pe site. Informațiile personale și baliza web sunt atașate la adresa de e-mail și un identificator unic (ID), identificatorul unic este, de asemenea, inclus în linkurile din buletinul informativ. Operatorul de date primește informații despre momentul în care este deschis buletinul informativ și despre linkurile pe care se face clic, ceea ce poate dezvălui interesele persoanei vizate. Folosim aceste date pentru a adapta cât mai mult posibil buletinele informative la interesele persoanei vizate.


VI. Gestionarea datelor cu caracter personal ale terților


Dacă persoana vizată furnizează date cu caracter personal ale unor terți, persoana vizată este obligată să se asigure că obține consimțământul necesar divulgării sau îndeplinește celălalt temei juridic și notifică operatorul de date cu privire la orice modificări în acest sens. Persoana vizată se va abține de la transferul datelor cu caracter personal ale unor terți, cu excepția cazului în care divulgarea este necesară pentru executarea unui contract cu operatorul de date.


VII. Procesarea datelor


 • Operatorul de date utilizează procesoarele de date enumerate mai jos în funcționarea site-ului web. Din când în când poate fi utilizat un procesor de date suplimentar, despre care operatorul de date va furniza informații părților interesate.

 • Stocăm datele dvs. în Uniunea Europeană pe servere furnizate de partenerul nostru contractual, Zero Time Service Kft. (2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4.).

 • EmarsyseMarketing Systems GmbH (Austria, 1150-Viena, Märzstrasse 1) acționează ca procesator de date pentru gestionarea datelor în scopuri de marketing (e-mail, gestionarea cookie-urilor).

 • Anumite date (e-mailuri ale clienților, date completate cu formular) sunt stocate de operatorul de date în sistemul Google Drive al Google Ireland Limited (sediul: Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin).

 • Pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, realizează obiceiuri ale vizitatorilor, precum și cercetări de piață cu sistemul Hotjar (Hotjar Ltd., Dragonara Business Center Floor 5, Dragonara Road, PacevilleStJulian’s STJ 3141 Malta, Europe).

 • Sistemul Maileon pentru serviciul de newsletter este furnizat de Wanadis Kft. (1112 Budapesta, Budaörsi út 153.).

 • În cazul plății cu cardul de credit, următoarele date personale pot fi transferate către BIG FISH PaymentServices Kft. (1066 Budapesta, Nyugati tér 1-2.) Ca procesator de date: nume prefix, prenume, prenume, adresa IP, adresa de facturare, adresa de livrare, numărul de telefon, adresa de e-mail, ultimele patru cifre ale numărului cardului de credit. Scopul transmiterii datelor este de a efectua comunicarea de date necesară pentru tranzacțiile de plată între comerciant și sistemul furnizorului de servicii de plată și de a asigura trasabilitatea tranzacțiilor pentru partenerii comercianți.

 • Contabilul utilizat de operatorul de date, Oualitax Bt. (Sediul social: 3525 Miskolc, Toldi utca 9. nr. 2/8), are acces la datele referitoare la contabilitate.

 • Auditorul utilizat de operatorul de date (indicat în registrul societății) are acces la datele referitoare la audit

 • În timpul facturării, operatorul de date folosește serviciul szamlazz.hu al KBOSS.hu Kft. (1031 Budapesta, Záhony utca 7 / C.).

 • În caz de expediere: Magyar Posta Zrt. (1138 Budapesta, Dunavirág utca 2-6.)

 • Apelurile vocale fixe generate în timpul administrării Serviciului Clienți sunt stocate de partenerul nostru contractual VCC Live Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság (sediul social: 6725 Szeged, Hópárduc utca 17.).


VIII. Transmiterea datelor


 • Pentru a îndeplini contractele, vom trimite următoarele date către cazare: numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa (în cazul în care partenerul (procesatorul de date) solicită datele adresei pentru rezervare), detaliile rezervării, informații în un comentariu, descrierea cazului în cazul serviciului pentru clienți, detaliile acestuia.

În cazul unei rezervări de garanție a cardului, operatorul de date transmite datele cardului bancar furnizate de persoana vizată. În scopul procesului de rezervare, Operatorul de date stochează doar o parte din numărul cardului bancar, din care numărul cardului bancar nu poate fi reconstruit singur. La sfârșitul procesului de transfer, datele parțial stocate sunt, de asemenea, șterse.

Evaluările furnizate de persoana vizată sunt publicate pe site-urile web ale controlorului de date și ale filialelor sale cu cazare maghiară și străină: (i) https://hotely.cz, (ii) https://sk.revngo.com, (iii) https://revngo.com, (iv) https://de.revngo.com, (v) https://hr.revngo.com, (vi) https://hotelguru.ro, (vii) https://noclegi.pl

 • Pentru a procesa cu succes rezervările de cazare pentru cazare în România, Operatorul de date va prelucra datele cu partenerul său contractual, Travelminit International SRL (400267 Cluj-Napoca, Str. Gării, Nr. 21, în Liberty Technology Park, corpul D, intrarea D1, biroul 1B, Jud. Cluj, România) și datele vor fi tratate în comun.

 • Pentru a procesa cu succes rezervările de cazare pentru cazarea în Republica Cehă și Slovacia, Operatorul de date va transfera datele partenerului contractual, Hotel.cz a.s. (Kolbenova 882 / 5A, Praha 9 190 00), în cazul rezervărilor din diferite zone lingvistice, folosește sistemul Previo s.r.o. (Kolbenova 882 / 5A, Praha 9 190 00).

 • Operatorul de date lucrează cu mai mulți parteneri pentru a oferi o gamă largă de servicii în Croația, astfel încât, pentru a rezerva cu succes cazare pentru anumite spații de cazare din Croația, operatorul de date transmite datele următorilor parteneri contractuali: NOVASOL A / S CVR (17484575 Virumgårdsvej 27 2830 Virum), Travel agency Adriagate d.o.o (Split, Vukovarska 156, cod ID HR-AB-22-060229413, TVA: HR64887759853), Adriatic.hr d.o.o (Poljičkacesta 26,21000 Split, Croația, număr TVA: 16364086764, ID: HR-AB-21-020038491).

 • Pe lângă ofertele partenerilor contractuali proprii din Polonia și Austria, Operatorul pune la dispoziția utilizatorilor inclusiv o parte din ofertele NOVASOL A/S CVR (17484575 Virumgårdsvej 27 2830 Virum) din Polonia și Austria, astfel în cazul unor rezervări transmite datele către acest partener contractual.

IX. Modul în care sunt stocate datele personale, securitatea gestionării datelor


Sistemele computerizate ale controlerului de date și alte locații de stocare a datelor se află la sediul central și pe serverele relevante. Operatorul de date selectează și operează instrumentele IT utilizate pentru gestionarea datelor cu caracter personal în timpul furnizării serviciului în așa fel încât datele gestionate:

 • accesibil numai celor autorizați să facă acest lucru;

 • autenticitatea și autentificarea acestuia sunt asigurate;

 • invariabilitatea sa poate fi justificată;

 • să fie protejat împotriva accesului neautorizat.


Operatorul de date va proteja datele prin măsuri adecvate, în special împotriva accesului neautorizat, modificării, transmiterii, divulgării, ștergerii sau distrugerii, precum și distrugerii accidentale, deteriorării și inaccesibilității datorită modificărilor tehnologiei utilizate. Având în vedere stadiul actual al tehnicii, operatorul de date asigură protecția securității gestionării datelor prin măsuri tehnice, organizatorice și organizaționale care oferă un nivel de protecție adecvat riscurilor legate de gestionarea datelor. În același timp, îi informăm pe cei interesați că mesajele electronice transmise pe internet, indiferent de protocol (e-mail, web, ftp etc.), sunt vulnerabile la amenințările din rețea care duc la activități neloiale, litigiile contractuale sau divulgarea sau modificarea informațiilor. Pentru a se proteja împotriva unor astfel de amenințări, Operatorul de date va lua toate măsurile de precauție așteptate de la aceasta. Datele administrate de operatorul de date au dreptul în primul rând să fie accesate de angajații noștri interni competenți, nu le transmitem unor terțe părți doar pentru un interes legitim (de ex. Colectarea datoriilor), obligație legală sau cu acordul expres prealabil al datelor subiect.

 

Serverele sale de gestionare a datelor se află la unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de internet și cloud certificat ISO 27001 (Zero Time Service Kft.), Care operează serviciul în paralel cu două camere de server separate fizic sub supraveghere tehnică și de securitate constantă, cu o infrastructură georedundantă. Serverele sunt protejate de un firewall împotriva intrușilor neautorizați. Centrele de date sunt protejate de agenți de securitate, accesul este posibil numai după identificarea corectă a cardului. Adrese ale centrelor de date: 1132 Budapesta, Victor Hugo utca 18-22. și 1138 Budapesta, Váci út 188.

 

Pentru a asigura furnizarea serviciului Maileon, procesatorul de date însărcinat cu trimiterea buletinului informativ (Wanadis Kft.) A făcut următorii pași, urmând cerințele GDPR:

 • A verificat și consolidat infrastructura și practicile dvs. de securitate pentru criptarea datelor, date în timpul transmisiei, date inactive, copii de rezervă, înregistrare și alerte de securitate.

 •  A introdus un nou proces de analiză a riscurilor și de recuperare a datelor.

 • A anonimizaț și apoi șters toate datele, cu excepția setului de date menționat anterior necesar pentru a dovedi dezabonarea, dacă utilizatorul se dezabonează sau solicită ștergerea datelor sale.

 • Garantează că serviciile furnizate în centrele de date germane îndeplinesc criteriile GDPR și sunt certificate ISO 27001.

 • Serviciile furnizate de proprietarul software-ului Maileon (Xqueue GmbH) respectă pe cât posibil specificațiile și standardele descrise în certificarea ISO-27001. Fluxul de lucru pentru convergență și respectarea standardelor se bazează pe cadrul ITIL.


X. Cookie


Recunoașteți că sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor printr-un consimțământ special atunci când începeți să utilizați site-ul web (articolul 6 (1) (a) GDPR). Dacă browserul utilizat de persoana vizată o permite, site-ul web poate salva automat informații despre computerul sau alt dispozitiv utilizat de persoana vizată pentru navigare și poate plasa așa-numitele cookie-uri pe acesta. Operatorul de date oferă posibilitatea persoanei vizate de a revizui gama de cookie-uri permise de persoana vizată și de a modifica cookie-urile permise ulterior. Acest capitol explică ce sunt cookie-urile și modul în care operatorul de date le folosește.


Persoana vizată poate, de asemenea, să dezactiveze utilizarea cookie-urilor pe propriul computer sau alte dispozitive utilizate pentru navigare sau în setările browserului utilizat pentru a accesa site-ul web (de obicei în Instrumente / Setări / Confidențialitate / Cookie-uri). Dacă cookie-urile sunt respinse, persoana vizată nu va putea utiliza funcționalitatea și serviciile complete ale site-ului web și, ca urmare, operatorul de date nu poate garanta utilizarea completă, lină și neîntreruptă a site-ului web. Persoana vizată poate găsi mai multe informații despre cookie-uri pe site-ul web al Asociației Europene de Publicitate Digitală Interactivă.


Cookie-urile sunt pachete de date care sunt plasate pe computerul persoanei vizate sau pe alt dispozitiv de navigare atunci când vizitați site-ul web. Cookie-urile au funcții diferite și pot fi utilizate din diferite motive, cum ar fi:

 • cookie-uri necesare: utilizarea lor este vitală pentru funcționare și funcționarea site-ului web. Fără acestea, site-ul web sau o parte din acesta nu s-ar afișa sau nu s-ar afișa corect. Operatorul site-ului web folosește cookie-urile necesare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2002/58;

 • cookie-uri funcționale: scopul acestor cookie-uri este de a îmbunătăți experiența utilizatorului, de ex. pentru a nota dispozitivul, limba sau setările personalizate utilizate pentru navigare;

 • cookie-uri statistice: aceste cookie-uri sunt anonimizate; ajuta la înțelegerea modului în care vizitatorul interacționează cu site-ul web;

 • Cookie-uri de marketing: Aceste cookie-uri colectează informații exacte despre obiceiurile de navigare ale unui vizitator care sunt utilizate pentru a afișa conținut publicitar. Aceste cookie-uri sunt plasate pe site-ul web de către furnizori externi de servicii.


Site-ul web folosește cookie-uri Google Analytics. Aceste cookie-uri sunt plasate de un furnizor extern de servicii și

 • sunt sub controlul furnizorului extern de servicii și nu al controlorului de date;

 • sunt disponibile pe orice site web care utilizează serviciul;

 • urmăriți mișcarea vizitatorului dintr-o parte în alta;

 • permite operatorului de date să afișeze conținut publicitar mai precis.


Informații detaliate despre gestionarea datelor despre cookie-urile Google Analytics sunt disponibile pe următoarele site-uri web:


XI. Alte prelucrări de date


Informăm părțile interesate că instanța, procurorul, autoritatea care investighează, autoritatea pentru încălcare, autoritatea administrativă, Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației („NAIH”) sau alte organisme pot furniza informații, comunica, transfera sau pentru a furniza documente, aceștia pot contacta operatorul de date, care va elibera datele solicitate autorității solicitante în cadrul legal. Operatorul de date va furniza date cu caracter personal autorităților, cu condiția ca autoritatea să fi indicat scopul și sfera exactă a datelor, numai în măsura și în măsura strict necesare pentru atingerea scopului cererii.

XII. Drepturile persoanei vizate


Dacă aveți întrebări sau solicitări cu privire la gestionarea datelor a operatorului de date sau la aceste informații de gestionare a datelor, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor al operatorului de date, dr. SurinyaBalázst la adresa de e-mail privacy@szallas.hu.


1. Dreptul la informare


Persoana vizată are dreptul în orice moment să solicite informații despre datele cu caracter personal prelucrate de către operatorul de date referitoare la acesta și informații legate de tratarea acestora.


La cererea persoanei vizate, operatorul de date va furniza informații cu privire la datele prelucrate de acesta, datele sale prelucrate de către operatorul de date încredințat de acesta sau la dispoziția sa, sursa, scopul, temeiul juridic, durata, numele, adresa și activitățile de prelucrare a datelor ale operatorului de date, circumstanțele, efectele și măsurile luate pentru remedierea incidentului de protecție a datelor, precum și baza legală și destinatarul oricărui transfer.


Dreptul la informații poate fi exercitat în scris. Operatorul de date verifică identitatea persoanei vizate în toate cazurile.


Operatorul de date va pune la dispoziția persoanei vizate, la cerere, o copie a datelor cu caracter personal supuse prelucrării datelor. Operatorul de date poate percepe o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative pentru copii suplimentare solicitate de persoana vizată. La cerere prin mijloace electronice, informațiile sunt furnizate în format electronic, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită altfel.


În cazul în care solicitarea persoanei vizate este în mod vădit neîntemeiată sau excesivă, în special datorită naturii sale repetitive, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă sau poate refuza să acționeze la cerere, ținând seama de costurile administrative ale furnizării informațiilor sau acțiunii solicitate sau adoptării acțiunea solicitată.


După informații, persoana vizată, dacă nu este de acord cu prelucrarea datelor, corectitudinea datelor prelucrate, poate solicita corectarea, completarea, ștergerea, restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc, se pot opune prelucrarea unor astfel de date cu caracter personal sau conform cărora puteți face apel.


2. Dreptul de rectificare, completare


Persoana vizată poate solicita corectarea datelor cu caracter personal inexacte prelucrate despre acesta și completarea datelor incomplete.

3. Dreptul de anulare


Persoana vizată are dreptul de a șterge datele cu caracter personal care o privesc fără întârziere nejustificată la cererea operatorului de date, dacă există oricare dintre următoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod de către operatorul de date;

 • Persoana vizată retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor și nu există un alt temei legal pentru prelucrarea datelor;

 • Persoana vizată se opune prelucrării datelor din motive legate de propria sa situație și nu există un motiv legitim pentru prelucrarea datelor;

 • Persoana vizată se opune prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc în scopul achiziției directe de afaceri, inclusiv profilarea, în măsura în care este legată de achiziția directă de afaceri; 

 • datele cu caracter personal sunt prelucrate ilegal de către operatorul de date;

 • datele personale au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale direct copiilor.


Persoana vizată nu își poate exercita dreptul de a șterge sau uita dacă prelucrarea datelor este necesară:

 • să exercite dreptul la libertatea de exprimare și informare;

 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice;

 • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică și istorică sau în scopuri statistice, în cazul în care exercitarea dreptului de ștergere ar face imposibilă o astfel de prelucrare sau ar pune în pericol grav; obsesie

 • să depună, să aplice sau să apere revendicări legale.

4. Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor


La cererea persoanei vizate, operatorul de date restricționează prelucrarea datelor dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

 • Persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal, caz în care restricția se aplică perioadei de timp care permite verificarea exactității datelor cu caracter personal;

 • prelucrarea datelor este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor și solicită în schimb o restricție privind utilizarea acestora;

 • operatorul de date nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării datelor, dar persoana vizată le solicită pentru a depune, a aplica sau a proteja reclamațiile legale; sau

 • Persoana vizată s-a opus prelucrării datelor: în acest caz, restricția se aplică pentru perioada până când se stabilește dacă motivele legitime ale operatorului de date au prioritate față de motivele legitime ale persoanei vizate.


În cazul în care prelucrarea datelor este restricționată, datele cu caracter personal, altele decât stocarea, pot fi prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau în scopul introducerii, executării sau protejării revendicărilor legale sau protejării drepturilor altei persoane fizice sau juridice sau în interesul public important ale Uniunii sau ale unui stat membru. Operatorul de date trebuie să informeze în prealabil persoana vizată cu privire la ridicarea restricției de gestionare a datelor.


Operatorul de date va informa toți destinatarii cărora le-a comunicat datele cu caracter personal cu privire la orice rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării datelor, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau necesită un efort disproporționat. La cerere, operatorul informează persoana vizată cu privire la acești destinatari.

5. Dreptul de transfer al datelor


Persoana vizată are dreptul să primească datele cu caracter personal care îl privesc puse la dispoziția controlorului de date într-un format structurat, utilizat pe scară largă, care poate fi citit de mașină și să transmită aceste date unui alt operator de date.


Dreptul la portabilitatea datelor poate fi exercitat numai în cazul datelor pentru prelucrarea cărora consimțământul persoanei vizate constituie baza legală.


6. Dreptul la protest


Persoana vizată are dreptul să se opună oricând din motive legate de situația sa, la prelucrarea datelor sale personale necesare pentru aplicarea intereselor legitime ale operatorului de date.


În cazul unei obiecții, operatorul nu poate prelucra în continuare datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care este justificat de motive imperioase legitime care au prioritate asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau care sunt legate de transmiterea, executarea sau protecția creanțelor legale. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este în scopul achiziționării directe a afacerii, persoana vizată are dreptul să se opună oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc în acest scop, inclusiv profilarea, dacă este legată de achiziție de afaceri.


7. Luarea automată a deciziilor în cazuri individuale, inclusiv profilarea


Persoana vizată are dreptul de a nu fi acoperit de o decizie bazată exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv profilarea, care ar avea efect juridic asupra acestuia sau ar fi afectată semnificativ.


Autoritatea de mai sus nu se aplică în cazul gestionării datelor

 • necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și controlorul de date;

 • este guvernat de legislația UE sau a statelor membre aplicabile operatorului, care stabilește, de asemenea, măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate; obsesie

 • se bazează pe consimțământul expres al persoanei vizate.

8. Dreptul de retragere


Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor înainte de retragere.


Reguli de procedură


Operatorul de date trebuie, fără întârziere nejustificată, dar nu mai târziu de o lună de la primirea cererii, să informeze persoana vizată cu privire la măsurile luate în urma cererii trimise operatorului de date pentru exercitarea drepturilor acordate. Dacă este necesar, luând în considerare complexitatea cererii și numărul de cereri, acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar.


Operatorul de date va informa persoana vizată cu privire la prelungirea termenului, indicând motivele întârzierii, în termen de o lună de la primirea cererii. Dacă persoana vizată a depus cererea pe cale electronică, informațiile vor fi furnizate electronic, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită altfel. În cazul în care operatorul nu ia măsuri la solicitarea persoanei vizate, acesta va informa persoana vizată fără întârziere, dar nu mai târziu de o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele neacțiunii și cu reclamația persoanei vizate către un autoritatea de supraveghere.


XIII. Drept legislativ


Dacă aveți orice comentarii, întrebări sau probleme cu Compania noastră, gestionarea datelor noastre sau utilizarea serviciilor noastre, ne puteți contacta la datele de contact de pe site-ul nostru. Nu ezitați să ne contactați cu reclamația dvs.! Vă vom investiga reclamația și vă vom informa. Puteți găsi detaliile noastre de contact în meniul Contact.


Puteți, de asemenea, să vă adresați instanței cu plângerea dvs.

Reclamațiile pot fi depuse și la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației:


Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației (HU)

1055 Budapesta, Falk Miksa utca 9-11

Adresa poștală: 1363 Budapesta, Pf.: 9.

Telefon: 06 (1) 391 1400

Fax: 06 (1) 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Site-ul web: http://www.naih.hu


Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (RO) Adresă: B-dul Magheru 28-30, Sector 1, BUCUREŞTI Telefon: +40 21 252 5599 Fax: +40 21 252 5757 E-mail: anspdcp@dataprotection.ro Site-ul web: http://www.dataprotection.ro/


XIV. Incident de confidențialitate


Un incident de protecție a datelor este o încălcare a securității care are ca rezultat distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la informațiile personale care sunt transmise, stocate sau tratate în alt mod. Pentru a controla măsurile legate de incidentul de protecție a datelor, pentru a informa autoritatea de supraveghere și pentru a informa persoana vizată, operatorul de date păstrează un registru care conține domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal al persoanei vizate, data și numărul persoanelor vizate, data, circumstanțele, efectele și măsurile luate pentru remedierea acesteia. În cazul în care operatorul de date consideră că un anumit incident prezintă un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanei vizate, acesta va informa persoana vizată și autoritatea de supraveghere cu privire la incidentul de protecție a datelor fără întârzieri nejustificate și în termen de maximum 72 de ore.


XV. Consimțământul gestionării datelor


Declarație afectată, pe care o acceptați cu caseta de selectare. În contextul gestionării datelor bazate pe consimțământ, în calitate de utilizator în cauză, acord în mod voluntar, ferm și pe baza informațiilor adecvate, consimțirea înregistrării, stocării și transmiterii datelor mele furnizate pe site-ul web în conformitate cu prevederile datelor Informații de management. Este valabil până la retragerea consimțământului de gestionare a datelor. Înțeleg că acest consimțământ pentru prelucrarea datelor poate fi revocat în orice moment, fără justificare. Dacă consimțământul meu este revocat și dacă inițiez ștergerea datelor mele cu operatorul de date, acest lucru poate duce la încetarea statutului meu de utilizator. Recunosc această consecință juridică și declar că nu am obiecții la aceasta. Declar că am întreaga responsabilitate pentru autenticitatea datelor pe care le-am înregistrat. Am înțeles, recunoscut și autentificat conținutul acestei declarații făcând clic pe casetă.


Prin utilizarea casetei de selectare separat, sunt de acord cu utilizarea datelor furnizate de organizație în scopul creării de informații personalizate și pentru contact poștal sau personal pentru a face publicitate ofertelor site-ului web.


XVI. Alte prevederi


Informațiile privind prelucrarea datelor care nu sunt enumerate în acest prospect vor fi furnizate în momentul colectării datelor. Operatorul de date își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral aceste informații privind protecția datelor, pe lângă faptul că le pune la dispoziție prin intermediul site-ului web. În cazul în care persoana vizată nu solicită ștergerea datelor sale personale după modificare sau nu își retrage consimțământul dat anterior, persoana vizată acceptă prevederile informațiilor de gestionare a datelor modificate prin comportament implicit după introducerea modificării în forță.


Prospectul este disponibil pe următoarea pagină: https://hotelguru.ro/confidentialitate